اخبار مجتمع

ارتقاء علمی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد حاتمی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک مجتمع آموزش عالی اسفراین به مرتبه دانشیاری شنبه 22 تیر 1398 ساعت 12:42
گزیده ای از مهمترین اخبار مجتمع آموزش عالی اسفراین گزیده ای از مهمترین خبرهای مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در بهار 1398 چهار شنبه 19 تیر 1398 ساعت 10:37
اخذ گواهی نانو مقیاس محصول نانو پودر گاما آلومینا اخذ گواهی نانو مقیاس محصول نانو پودر گاما آلومینا توسط عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین سه شنبه 11 تیر 1398 ساعت 15:21
همکاری عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین با پژوهشگران برگزیده جهان عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین با 64 پژوهشگر برگزیده از 14 کشور جهان در چاپ کتاب تخصصی رشته مهندسی مکانیک در انتشارات الزویر همکاری نمود . دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 16:18
گزارش تصویری بازدید معاون وزیر علوم از مجتمع آموزش عالی اسفراین گزارش تصویری بازدید دکتر صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان از مجتمع آموزش عالی اسفراین یکشنبه 9 تیر 1398 ساعت 15:12
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی شناخت اختلالات خلقی دانشجویان ویژه کارکنان سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 13:52
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مدیریت شکست عاطفی چهار شنبه 12 تیر 1398 ساعت 12:19
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی کنترل خشم یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 10:14
پورتال امور فرهنگی بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع از شرکت لوله گستر اسفراین شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 14:5