دانش آموزان پایه نهم به مناسبت هفته مشاغل از مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی اسفراین دانش آموزان پایه نهم به منظور انتخاب رشته ی تحصیلی و آشنایی با مشاغل و رشته های مهندسی از مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی  اسفراین دیدن کردند.

 

Print Friendly, PDF & Email