به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین معاون هزینه ای آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این مجتمع بازدید کردند.

دکتر نوری خواه و هیات همراه با حضور در این مجتمع از ساختمان های کلاس ها کارگاه های آموزشی سالن همایش و همچنین ساختمان خوابگاه مجتمع بازدید کردند.

در ادامه بازدید نشستی با حضور دکتر نوری خواه معاون هزینه ای آموزش عالی و دکتر حیدری رئیس مجتمع و تعدادی از مدیران برگزار شد که گزارشی عملکرد حوزه های مختلف مطرح و همچنین در خصوص مسائل و مشکلات بودجه ای و اعتبارات مجتمع بحث و تبادل نظر شد.

 

Print Friendly, PDF & Email