به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، کانون هلال احمر مجتمع آموزش عالی با برپایی چادر سلامت در سطح مجتمع در جهت آگاهی بخشی در میان دانشجویان و کارکنان اقدام نمودند.همچنین در این چادر قند خون و فشار خون کارکنان و دانشجویان اندازه گیری گردید.

زمان:اردیبهشت ۹۶

 

Print Friendly, PDF & Email