جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای دانشجوی شهرستان و  پشتیبانی از اردوی جهادی در محل مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهداری دانشجوی دانشجوی شهرستان و پشتیبانی از اردوی جهادی در محل اتاق ریاست این مجتمع برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان بسیج دانشگاه های شهرستان مسئول بسیج دانشجویی شهرستان و مسئول بسیج دانشجویی استان در این مجتمع برگزار شد طی ابلاغی دکتر حیدری رئیس مجتمع به عنوان دبیر کنگره شهدای دانشجوی شهرستان انتخاب شد.

در این جلسه اعزام دانشجویان متقاضی به اردوی جهادی بازسازی مناطق زلزله زده خراسان شمالی و زمان برگزاری کنگره شهدای دانشجو شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

Print Friendly, PDF & Email