به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با توجه به اینکه  انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک برگزار می شود مانور انتخابات الکترونیک شورای اسلامی شهر اسفراین در این مجتمع برگزار شد.

در این مجتمع بصورت  آزمایشی از دانشجویان و کارکنان رای گیری شد.

این مانور با هدف آشنایی بیشتر مردم با روند رای گیری الکترونیک برگزار شد.

 

Print Friendly, PDF & Email