به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، به مناسبت اعیاد شعبانیه ،هیات فدائیان حضرت مهدی مجتمع آموزش عالی با برپایی ایستگاه صلواتی اقدام به توزیع شیرینی و شربت در بین دانشجویان نمودند.

زمان:۹ الی ۱۳ اردیبهشت

Print Friendly, PDF & Email