تکذیبیه

پیرو انتشار خبری مبنی بر مخالفت هیات نظارت مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی با برگزاری جشن پیروزی دکتر حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در مجتمع آموزش عالی توسط تشکل فرهنگ و سیاست، به اطلاع می رساند این هیات موافقت  خود را با جشن مذکور ویژه دانشجویان فنی و مهندسی در سالن مهرگان به صورت مکتوب به تشکل فوق اعلام نموده ، ولی متاسفانه برگزاری جشن توسط خود تشکل لغو گردیده است. لذا مراتب جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می شود.

 

هیات نظارت مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

Print Friendly, PDF & Email