طی جلسه ای دکتر حیدری رئیس مجتمع با دکتر قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین رئیس مجتمع با دکتر قوامی در خصوص روند پیشرفت پروژه خوابگاه خیرساز ، آماده سازی خوابگاه پسرانه و بودجه های عمرانی این مجتمع گفتگو کردند.

Print Friendly, PDF & Email