به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دکتر حیدری با حضور در شرکت سیمان بجنورد با مدیر عامل این شرکت دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر حیدری درخواست مشارکت آن شرکت در تامین سیمان مورد نیاز پروژه خوابگاه خیرساز این مجتمع را داشتند.

مهندس صدیقی مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد با تامین بخشی از سیمان مورد نیاز این پروژه بصورت رایگان موافقت نمودند.

این دیدار پیرو مذاکرات دکتر قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد انجام شد.

Print Friendly, PDF & Email