صفحه شخصی دکتر حبیب الله صفری

دکتر حبیب الله صفری

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش

گروه مکانیک

تلفن: ۳-۳۷۲۶۶۵۳۱- ۰۵۸ داخلی:۲۴۳

آدرس وبسایت :

safari@esfarayen.ac.ir : آدرس الکترونیک

سوابق تحصیلی

کارشناسی ، ایران ، رشته مکانیک گرایش طراحی جامدات، سال فارغ التحصیلی ۱۳۷۴

کارشناسی ارشد ، مالزی ،دانشگاه صنعتی مالزی، رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید،رتبه ، سال فارغ التحصیلی ۱۳۸۹ ، رتبه اول

دکتری ، مالزی ،دانشگاه صنعتی مالزی، رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید، سال فارغ التحصیلی ۱۳۹۳

علایق پژوهشی

فرآیندهای ماشین کاری

مهندسی سطح

Print Friendly