به گزار ش روابط عمومی مجتمع جشن فارغ التحصیلی ۲۵۰ دانشجوی ورودی مهر  ۹۲ این مجتمع در محل سالن آمفی تئاتر برگزار شد.

 

Print Friendly, PDF & Email