پروژه خوابگاه دخترانه خیرساز مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین قرار است در دو فاز انجام شود که فاز اول آن با ۲۰۰۰ متر مربع زیربنا در ۴ طبقه و ۱۶۲ نفر ظرفیت، اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال نیاز دارد.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email