ردیف چارت درسی
۱ ایمنی
۲ برق
۳ صنایع
۴ علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی خوشه حرارت و سیالات
۵ علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی خوشه علم مواد
۶ عمران
۷ کاردانی مکانیک
۸ کاردانی مواد
۹ کامپیوتر
۱۰ مهندسی  مواد ورودی های بعد ۹۴
۱۱ مهندسی شیمی
۱۲ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
۱۳ مهندسی مکانیک گرایش سیالات
۱۴  مهندسی  مواد ورودی های قبل ۹۴
۱۵

 

فرم های دانشجویی فرم های کارکنان آیین نامه های آموزش
تغيير رشته داخل دانشگاه برنامه تدریس پیشنهادی اساتید آیین نامه آموزش
درخواست انتقال دائم توام با تغيير رشته قرارداد حق التدریس اساتید تابستان مدعو
فرم امتحان معرفی به استاد تمدید قرارداد
فرم حذف تک درس درخواست حل التمرین
فرم های کارآموزی رفتن به همایش
مرخصی سربرگ امتحان نیم سال اول ۹۴-۹۳
مهمانی فرم اعلام نمره درس معرفی به استاد
هم نیاز فرم بکار گیری حق التدریس
فرم پروپزال  
فرم ميهماني نيمسال تابستان  
 فرم انتخاب واحد نیمسال تابستانی   
شیوه نامه نگارش پایان نامه  
 فرم برگه انتخاب واحد دستی  
 
 

 

Print Friendly