این دانشکده با تکیه بر اساتید با تجربه و به‌کمک دانش روز و تحقیقات علمی، در راستای اهداف علمی-پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد گام برمی‌دارد.

 

Print Friendly