این دانشکده افتخار داشته است تا با استعانت از خداوند منان ، هدایت اساتید برجسته ،زمینه های تحقیق و پژوهش را برای دانشجویان پرتلاش خود فراهم آورد که بتوانند باحضور درمجامع ملی و بین المللی ، به رتبه های درخشانی دست یابند .

Print Friendly