۱- تیم های شرکت کننده از سه نفر تشکیل شود.

۲- برگزاری مسابقات ریخته گری در دو مرحله تئوری و قالب­گیری و ریخته گری انجام می شود.

۳- مباحث بخش تئوری: مدلسازی، طراحی سیتم راهگاهی و تغذیه گذاری، قالب­گیری، ذوب ریزی و عملیات کیفی مذاب می باشد.

۴- ماده مورد ریخته گری آلیاژ آلومنیم- سیلسیم می باشد.

۵- شرکت کنندگان باید لباس کار و کفش مناسب به همراه داشته باشند.

۶- ساخت مدل با دانشجو می باشد.

۷- مبلغ ورودی برای شرکت در مسابقه ۲۰۰۰۰۰ ریال است.

۸- مسئول ثبت نام آقای زراعت کار می باشد و برای ثبت نام به کارگاه ریخته گری مراجعه فرمایید.

دانلود دستورالعمل شرکت در سومین دوره مسابقه ریخته¬گری مرکز آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین ۲۴/۹/۹۴ (مخصوص شرکت کنندگان)

Print Friendly