12

دکتر محمد حسن بهنام فر

مدیریت  امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۳۸

 

 

13

آقای علی اصغر موسی زاده 

مسئول آموزش و رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۳۸

 

 asd

خانم عزیزی

کارشناس آموزشی گروه برق ، کامپیوتر و عمران

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۲۲

 

 

آقای قربانی ایزدی

کارشناس آموزشی گروه مکانیک ، مواد و شیمی

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۲۳

 

 

 

 

 qwe

آقای سید سعید خادمی 

کارشناس آموزشی گروه علوم مهندسی ، صنایع و ایمنی

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۲۲

 

 zxc

آقای علی محمد  رحمانی

کارشناس فارغ التحصیلان و سوابق تحصیلی

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۲۱

 

 

Print Friendly