• برنامه امتحانی روز هشتم 1400/04/12
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.

  8-10 11-13 14-16
  سیستم های چند رسانه ای, ( 311778), گروه 1, , فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 17
  کلاس 101

   
  جبر خطی کاربردی, ( 313294), گروه 1, , حمید دارابی, تعداد 38
  کلاس 101

   
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 10, , سیدمجید میرزایی, تعداد 30

  کلاس 101

   
  ایستایی, ( 311877), گروه 30, , ناصر چراقی, تعداد 13

  کلاس 102

   
  تولید فلزات غیر آهنی, ( 311896), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 12
  کلاس 102

   
  زبان انگلیسی 2, ( 313280), گروه 1, , شیوا سادات نوروززاده, تعداد 45
  کلاس 102

   
  خواص مکانیکی مواد 1, ( 311885), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 23
  کلاس 103

   
  ریاضی مهندسی, ( 311182), گروه 10,, محمد خوران, تعداد 23
  کلاس 103

   
  زبان انگلیسی 2, ( 313280), گروه 2, , نسرین قصیر,
  تعداد 19
  کلاس 103

   
  طراحی و انتخاب مواد مهندسی, ( 311918), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 11
  کلاس 112

   
  ریاضی مهندسی, ( 311182), گروه 11, , مرتضی سعادت طرقی, تعداد 12
  کلاس 112

   
  مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی, ( 313309), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 19
  کلاس 112

   
  محیطهای چند رسانه ای, ( 413289), گروه 1, , فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 7
  کلاس 101

   
  تعمیر ونصب ونگهداری ماشینهای افزار, ( 111268), گروه 10,, محمد خوران, تعداد 5
  کلاس 201

   
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 13, , سیدمجید میرزایی, تعداد 3

  کلاس 101

   
  کنترل اتوماتیک, ( 311196), گروه 10, , حدیث ژرفی, تعداد 24
  کلاس 201

   
  جدا سازی غشایی, ( 311874), گروه 20, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 28
  کلاس 202

   
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 25, , زهرا داوریان, تعداد 49

  کلاس 201

   
  موازنه انرژی و مواد, ( 311783), گروه 20, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 29
  کلاس 202

   
  مدیریت خوردگی و استاندارد, ( 311779), گروه 25, , فاطمه غلامی راد, تعداد 18
  کلاس 203

   
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 11, , حسن حقانی زاده, تعداد 45

  کلاس 202

   
  شیمی عمومی 2, ( 311015), گروه 25, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 31
  کلاس 203

   
  نصب ، تعمیر و نگهداری ماشینهای ابزار, ( 411284), گروه 10, , محمد خوران, تعداد 4
  کلاس 201

   
  مدل های احتمالی و تئوری صف, ( 311387), گروه 1, , ابتین بوستانی, تعداد 44
  کلاس 203

   
  انتقال جرم, ( 311793), گروه 20, , محدثه نظری, تعداد 31

  کلاس 211

   
  اصول مهندسی زلزله و باد, ( 311845), گروه 10, , امین خزائی, تعداد 20
  کلاس 211

   
  الکترونیک 2, ( 311246), گروه 1, , سحر کورش نژاد, تعداد 19

  کلاس 211

   
  مکانیک سیالات, ( 311263), گروه 25, , پویان فیضی, تعداد 43
  کلاس 212

   
  تحلیل سازه ها 1, ( 311808), گروه 10, , امین خزائی, تعداد 31
  کلاس 212

   
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 30, , سیدمجید میرزایی, تعداد 40

  کلاس 101

   
  انتقال حرارت, ( 311745), گروه 25, , پویان فیضی, تعداد 15
  کلاس 213

   
  تئوری احتمال و کاربرد آن, ( 311358), گروه 1, , ابتین بوستانی, تعداد 33
  کلاس 213

   
   
  مهندسی صنایع, ( 411280), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 6
  کلاس 303

   
  مدار الکتریکی 2, ( 311223), گروه 1, , صالح محمدی, تعداد 28
  کلاس 303

   
   
  روسازی راه, ( 311824), گروه 10, , ناصر چراقی, تعداد 23

  کلاس 304

   
  جبر خطی, ( 311225), گروه 10, , حمید دارابی, تعداد 5

  کلاس 101

   
   
  استاتیک و مقاومت مصالح, ( 311360), گروه 1, , مجید قربانی ایزدی, تعداد 36
  کلاس 305

   
  جبر خطی, ( 311357), گروه 1, , حمید دارابی, تعداد 8

  کلاس 101

   
   
    سیستم های اطلاعات مدیریت, ( 311394), گروه 1, , سارا متولی حقیقی, تعداد 8
  کلاس 311

   
   
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311201), گروه 1, , جلال امامی, تعداد 47
  کلاس 312

   
   
  خواص مکانیکی مواد 1, ( 311516), گروه 10, , فاطمه سعیدپور, تعداد 1
  کلاس 103

   
   
  مدارهای مخابراتی, ( 311629), گروه 1,, اسما باقری, تعداد 15
  کلاس 313

   
   
    انتقال حرارت 1, ( 311545), گروه 10,, پویان فیضی, تعداد2
  کلاس 213

   
   
  استاتیک و مقاومت مصالح, ( 311027), گروه 20, , مجید قربانی ایزدی, تعداد 6
  کلاس 305

   
   
  شناخت و انتخاب مواد فلزی, ( 311515), گروه 10, , فاطمه سعیدپور, تعداد 3
  کلاس 112

   
   
  شیمی عمومی 2, ( 311015), گروه 26, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 20
  کلاس 203

   
   
  استاتیک و مقاومت مصالح, ( 311360), گروه 2,, مجید قربانی ایزدی, تعداد 18
  کلاس 305

   
   
  موازنه انرژی و مواد, ( 311783), گروه 21, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 18
  کلاس 202