• برنامه امتحانی روز نهم 1400/04/13
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.

  8-10 11-13 14-16
  موتورهای احتراق داخلی, ( 311455), گروه 10, , محمد حاتمی, تعداد 15
  کلاس 101

   
  برنامه سازی سیستم, ( 413181), گروه 1, , مصطفی عاشوری, تعداد 8
  کلاس 101
  زبان تخصصی مهندسی شیمی, ( 311335), گروه 20, , حامد نایب زاده, تعداد 28
  کلاس 101

   
  بناهای آبی, ( 311851), گروه 10, , بهنوش کاویانی, تعداد 16
  کلاس 102

   
  ارتعاشات مکانیکی, ( 311194), گروه 10, , حدیث ژرفی, تعداد 18
  کلاس 102

   
  راهسازی, ( 311822), گروه 10, , آرمین رحیمی, تعداد 15
  کلاس 102

   
    ترمودینامیک مهندسی شیمی 2, ( 311788), گروه 20, , بهگام رحمانی وحید, تعداد 31
  کلاس 103

   
  مبانی مهندسی برق 1, ( 312177), گروه 25, , هادی قمری, تعداد 22
  کلاس 103

   
  عملیات واحد صنعتی, ( 311749), گروه 25, , حبیب الله صالح آبادی, تعداد 20
  کلاس 112

   
  متالوژی جوشکاری و عملیات حرارتی, ( 311766), گروه 25, , زهرا جمیلی شیروان, تعداد 10
  کلاس 112

   
  دینامیک, ( 311468), گروه 10, , سعید صحرایی, تعداد 43

  کلاس 201

   
  سیستم های دیجیتال 2, ( 311251), گروه 1, , ملیحه روح پرور, تعداد 20
  کلاس 201

   
  انتقال مطالب علمی و فنی, ( 311275), گروه 30, , جواد اسماعیل زاده, تعداد 12
  کلاس 202

   
  ارزیابی کار و زمان, ( 311377), گروه 1, , فاطمه اسحاقی, تعداد 19
  کلاس 202

   
  الکترو مغناطیس, ( 311219), گروه 1, , مهدی قاسمی فرد, تعداد 27
  کلاس 203

   
   
  طراحی راکتور پیشرفته, ( 512278), گروه 20,, محدثه نظری, تعداد 4
  کلاس 407