• برنامه امتحانی روز دهم 1400/04/14
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 1, , محسن محمدی, تعداد 8
  کلاس 101

   
  خوردگی و حفاظت مواد, ( 311900), گروه 30, , فاطمه غلامی راد, تعداد 9
  کلاس 101
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 310996), گروه 10, , مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 44
  کلاس 101

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 10, , آسیه محمد نژاد, تعداد 35

  کلاس 102

   
  مبانی مهندسی برق ۲, ( 311198), گروه 10, , هادی قمری, تعداد 35
  کلاس 102

   
  اصول انجماد و ریخته گری, ( 311890), گروه 30,, زهرا جمیلی شیروان, تعداد 23
  کلاس 102

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 30, , علی خرسند زاک, تعداد 34

  کلاس 103

   
  کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی, ( 311801), گروه 20, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 19
  کلاس 103

   
  شبکه های کامپیوتری, ( 31176), گروه 1,, فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 25
  کلاس 103

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 1, , میثم ایزی, تعداد 23

  کلاس 112

   
  شیمی عمومی مهندسی شیمی, ( 311008), گروه 20, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 2
  کلاس 112

   
  ماشینهای افزار تولیدی, ( 111264), گروه 10,, حبیب الله صفری, تعداد 4
  کلاس 112

   
  مباحث ویژه, ( 413281), گروه 1, , محسن محمدی, تعداد 8

  کلاس 101

   
  شیمی عمومی, ( 310960), گروه 30, 2, رقیه خالقیان مقدم, تعداد 21
  کلاس112

   
  ماشین ابزار تولیدی, ( 411287), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 1
  کلاس 112

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 25, , علی خرسند زاک, تعداد 26

  کلاس 103

   
  خواص مواد, ( 311521), گروه 25, , میثاق قمری, تعداد 35

  کلاس 201

   
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 1, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 33
  کلاس 201

   
  فیزیک مکانیک, ( 111167), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 2
  کلاس 201

   
  شیمی عمومی 1, ( 311014), گروه 25, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 7
  کلاس 112

   
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 2, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 49
  کلاس 201

   
  اصول مهندسی آب و فاضلاب, ( 311857), گروه 10, , جواد حسن پور, تعداد 36
  کلاس 202

   
  شیمی تجزیه, ( 311018), گروه 25, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 5
  کلاس 202

   
  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1, ( 311374), گروه 1, , نسرین روشنی, تعداد 16
  کلاس 202

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 2, , مژده روئین فرد, تعداد 45

  کلاس 203

   
  آنالیز متالوژی شکست, ( 311780), گروه 25, کلاس 203, جواد اسماعیل زاده, تعداد 10
  کلاس 203

   
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 3, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 50
  کلاس 201

   
  مدیریت مالی, ( 311388), گروه 1, , جلیل میلانلوئی, تعداد 11
  کلاس 211

   
  طراحی معماری و شهر سازی, ( 311402), گروه 10, , هدی اسفندیاری, تعداد 21
  کلاس 211

   
  سیستم های کنترل خطی, ( 311254), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 26
  کلاس 203

   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 3, , پروین عنایتی, تعداد 17

  کلاس 212

   
  طراحی معماری و شهر سازی, ( 311402), گروه 11, , هدی اسفندیاری, تعداد 34
  کلاس 211

   
  سیستم های کنترل خطی, ( 311254), گروه 10, , مهدی احمدی, تعداد 2
  کلاس 203

   
  تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2, ( 311408), گروه 1, , صالح محمدی, تعداد 3
  کلاس 213

   
  مبانی مهندسی برق, ( 311879), گروه 30, , کاوه کسکنی, تعداد 22
  کلاس 212

   
   
  مدارها و پالس و دیجیتال،(313305)، گروه 1،صالح محمدی ، تعداد 10

  کلاس 213

   
  خواص مواد, ( 311521), گروه 26, , میثاق قمری, تعداد 28
  کلاس 201