• برنامه امتحانی روز یازدهم 1400/04/15
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  شیمی فیزیک مواد, ( 311883), گروه 30,, جواد اسماعیل زاده, تعداد 30
  کلاس 101

   
  طراحی صفحات وب, ( 413287), گروه 1, , مصطفی عاشوری, تعداد 5
  کلاس 101

   
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 10, , معصومه کرامتی, تعداد 40
  کلاس 101

   
  سیستم های اندازه گیری وتلورانس, ( 111265), گروه 10, , یوسف لعل بهرامپور, تعداد 7
  کلاس 102

   
  ریاضیات گسسته, ( 311209), گروه 1, , مصطفی عابدی, تعداد 42
  کلاس 102

   
  سیستم های اندازه گیری, ( 311317), گروه 10, , محمد خوران, تعداد 17
  کلاس 102

   
  انتقال حرارت 1, ( 311789), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 27

  کلاس 103

   
  ریاضیات گسسته, ( 311209), گروه 2, , مصطفی عابدی, تعداد 18
  کلاس 102

   
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 20, , معصومه کرامتی, تعداد 32
  کلاس 101

   
  آشنایی با محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار, ( 311754), گروه 25,, حامد نایب زاده, تعداد 26
  کلاس 112

   
  ریاضی گسسته, ( 412980), گروه 1, , مصطفی عابدی, تعداد 7

  کلاس 102

   
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 14, , معصومه کرامتی, تعداد 26
  کلاس 101

   
  هیدرولیک و آزمایشگاه, ( 311820), گروه 10,, بهنوش کاویانی, تعداد 26
  کلاس 201

   
  طراحی اجزا ۲, ( 311189), گروه 10, , امین نباتی, تعداد 26

  کلاس 103

   
  تحلیل سیستم ها, ( 311382), گروه 1, , فاطمه اسحاقی, تعداد 40
  کلاس 103

   
  مهندسی نرم افزار 2, ( 313178), گروه 1,, فتانه نودهی, تعداد 20
  کلاس 202

   
  کنترل فرآیندها, ( 311799), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 12

  کلاس 112

   
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 1, , معصومه کرامتی, تعداد 29
  کلاس 101

   
  کنترل صنعتی, ( 311651), گروه 1,, مهدی احمدی, تعداد 13

  کلاس 203

   
  اصول حفاظت محیط زیست, ( 311782), گروه 25, , عاطفه حاجیان, تعداد 36
  کلاس 201

   
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 2, , معصومه کرامتی, تعداد 42
  کلاس 101

   
  مهندسی نرم افزار, ( 413182), گروه 1, , فتانه نودهی, تعداد 1

  کلاس 211

   
  کنترل اتوماتیک, ( 411288), گروه 10,, یوسف لعل بهرامپور, تعداد 8
  کلاس 202

   
   
  مهندسی نرم افزار, ( 31306), گروه 1, , فتانه نودهی, تعداد 8

  کلاس 211

   
  اقتصاد مهندسی, ( 311359), گروه 1,, عاطفه بقائیان, تعداد 23

  کلاس 203

   
   
    الکترونیک 1, ( 311218), گروه 1, , صالح محمدی, تعداد 26

  کلاس 211

   
   
    اقتصاد مهندسی, ( 311253), گروه 1,, عاطفه بقائیان, تعداد 4

  کلاس 212