• برنامه امتحانی روز دوازدهم 1400/04/16
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.

  8-10 11-13 14-16
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 1, , حمید دارابی, تعداد 51
  کلاس 101

   
  بلور شناسی و آزمایشگاه, ( 311881), گروه 30, , میثاق قمری, تعداد 12
  کلاس 101

   
  زبان تخصصی, ( 311905), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 15

  کلاس 101

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 10, , احمد رضا منتظری, تعداد 41
  کلاس 102

   
  عملیات حرارتی, ( 311908), گروه 30, , زهرا جمیلی شیروان, تعداد 30
  کلاس 102
  بررسی های غیر مخرب, ( 311345), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 10
  کلاس 102

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 11, , سمیه گرایلو, تعداد 39
  کلاس 103

   
  روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی, ( 311752), گروه 25, مریم حسن پور, تعداد 28
  کلاس 103

   
  مقاومت مصالح۱, ( 311174), گروه 10, , حدیث ژرفی, تعداد 32

  کلاس 103

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 311031), گروه 30, , سمیه گرایلو, تعداد 21
  کلاس 103

   
  بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها, ( 311846), گروه 10, , ناصر چراقی, تعداد 19
  کلاس 112

   
  ایمنی وبهداشت, ( 111168), گروه 10,, حسن غفوریان نصرتی, تعداد 6
  کلاس 112

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 412979), گروه 1, , سمیه گرایلو, تعداد 7
  کلاس 103

   
  آمار و طراحی آزمایشها, ( 311875), گروه 20, , پویان فیضی, تعداد 28
  کلاس 201

   
  تصفیه آبهای صنعتی, ( 311904), گروه 20, , مریم حسن پور, تعداد 8

  کلاس 201

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 20,, زهره رمضانی, تعداد 48
  کلاس 112

   
  احتمال مهندسی, ( 311007), گروه 1, , نسرین روشنی, تعداد 19

  کلاس 202

   
  تست های غیرمخرب, ( 311767), گروه 25,, مرتضی حاجی زاده, تعداد 26
  کلاس 102

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 25, , محبوبه سادات حسینی نسب, تعداد 46
  کلاس 201

   
  آمار و طراحی آزمایش, ( 512297), گروه 20, , حامد نایب زاده, تعداد 4
  کلاس 407

   
  مدیریت و کنترل پروژه, ( 311376), گروه 1, , ابتین بوستانی, تعداد 28

  کلاس 202

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310995), گروه 10, , سمیه گرایلو, تعداد 5
  کلاس 103

   
    مقاومت مصالح, ( 311513), گروه 10, , حدیث ژرفی, تعداد 1

  کلاس 103

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 14, , آتنا قاسم آبادی, تعداد 39
  کلاس 202

   
  ماشین های الکتریکی 2, ( 311213), گروه 1,3, علی رضا کربلایی, تعداد 15
  کلاس 203

   
  اقتصادعمومی۲, ( 311158), گروه 1, , طوبی دارابی, تعداد 33
  کلاس 203

   
  سازه های فولادی 1, ( 311813), گروه 10, , امین خزائی, تعداد 14

  کلاس 211

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 3, , مصطفی عابدی, تعداد 35
  کلاس 211

   
   
  طراحی ایجاد صنایع, ( 311386), گروه 1, , سارا متولی حقیقی, تعداد 10
  کلاس 212

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 2, , محبوبه سادات حسینی نسب, تعداد 50
  کلاس 201

   
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 13, , سمیه قربانی پور, تعداد 31
  کلاس 213

   
  سیستم های عامل, ( 31169), گروه 1, , فتانه نودهی, تعداد 17
  کلاس 303