دانشجوی عزیز ، اعلام نظر و پیشنهادشما ما را در توسعه خدمات دهی وافزایش سطح کیفیت متناسب با نیازهای واقعی شما یاری می دهد.با توجه به اصل محرمانگی اطلاعات نظر خود را وارد نموده تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد.

 

 

انتقادات و پیشنهادات

 

Print Friendly, PDF & Email