بسمه تعالی

زمان برگزاری آزمون بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از تاریخ  ۹۵/۱۲/۰۶  به علت همزمانی با آزمون دکتری به روز جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۱۳ موکول گردید، ساعت برگزاری ۱۰ صبح می باشد و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه ، روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۱۲/۱۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ می باشد و داوطلبان محترمی که از شهرستان های دیگر مراجعه می کنند میتوانند از ساعت ۷:۳۰ الی ۸:۳۰ صبح روز برگزاری آزمون(جمعه) کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

Print Friendly, PDF & Email