• برنامه امتحانی روز سوم 1400/04/05
   
  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  مبانی هوش محاسباتی, ( 311919), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 12
  کلاس 101

   
  معماری کامپیوتر, ( 31167), گروه 1,, فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 35
  کلاس 101
  پدیده های انتقال, ( 311882), گروه 30, , رضا چاره خواه, تعداد 27
  کلاس 101

   

  ریاضی۲, ( 30955), گروه 10,, زهرا وردی, تعداد 44

  کلاس 102
  اصول هیدرومتالوژی, ( 311893), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 16
  کلاس 102
  جوشکاری و اتصال مواد, ( 311902), گروه 30, , زهرا جمیلی شیروان, تعداد 12
  کلاس 102

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 11, , صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 38
  کلاس 103

   
  معماری کامپیوتر, ( 413183), گروه 1, , فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 10
  کلاس 101

   
  سیگنال ها و سیستم ها, ( 311234), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 23
  کلاس 103

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 1, , زهرا وردی, تعداد 49

  کلاس 102

   
  دینامیک ماشین, ( 311193), گروه 10, , مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 32
  کلاس 103

   
  مقدمه ای بر سیالات محاسباتی, ( 111278), گروه 10, , امین نباتی, تعداد 16
  کلاس 112

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 2, , آتنا قاسم آبادی, تعداد 50

  کلاس 112

   
  ترمودینامیک مهندسی شیمی ا, ( 311787), گروه 20, , مریم حسن پور, تعداد 18
  کلاس 112

   
  فرآیندهای پتروشیمی, ( 312283), گروه 20,, محدثه نظری, تعداد 13
  کلاس 201

   
  مکانیک صنعتی, ( 111235), گروه 10, , یوسف لعل بهرامپور, تعداد 9
  کلاس 201

   
  ترمودینامیک, ( 111179), گروه 25, , مریم حسن پور, تعداد 10

  کلاس 112

   
  انتقال جرم, ( 311755), گروه 25, , محدثه نظری, تعداد 15
  کلاس 202

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 25, , زهره رمضانی, تعداد 50

  کلاس 202

   
  روشهای پیشگیری از خوردگی, ( 311761), گروه 25, , فاطمه غلامی راد, تعداد 23
  کلاس 201

   
  سازه های فولادی 2, ( 311814), گروه 10, , امین خزائی, تعداد 17
  کلاس 203

   
  روشهای تولید مخصوص, ( 411277), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 4
  کلاس 203

   
  برنامه ریزی فرایند, ( 411285), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 8
  کلاس 202

   
  طرح ریزی واحد های صنعتی, ( 311379), گروه 1, , ابراهیم رمضانی, تعداد 43
  کلاس 211

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 14,, آتنا قاسم آبادی, تعداد 39

  کلاس 112

   
  مکانیک خاک 1, ( 311816), گروه 10,, مرتضی دیرانلو, تعداد 35

  کلاس 203

   
  الکترونیک 3, ( 311631), گروه 1, , ملیحه روح پرور, تعداد 21
  کلاس 212

   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 30,, مصطفی ساجدی, تعداد 28
  کلاس 211

   
  آمار مهندسی, ( 311370), گروه 1,, سارا متولی حقیقی, تعداد 25
  کلاس 211

   
   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 3, , سمیه گرایلو, تعداد 46

  کلاس 212

   
  سیگنال ها و سیستم ها, ( 311247), گروه 1,, مهدی احمدی, تعداد 23
  کلاس 212

   
   
  تجزیه و تحلیل تصمیم گیری, ( 311395), گروه 1, , فاطمه
  اسحاقی, تعداد 13
  کلاس 213
  اصول الکتروشیمی و خوردگی, ( 311517), گروه 10, , فاطمه غلامی راد, تعداد 2
  کلاس 201
   
  ریاضی۲, ( 30955), گروه 4, , سمیه گرایلو, تعداد 41

  کلاس 212

   
  پدیده های سطحی, ( 512295), گروه 20,, بهگام رحمانی وحید, تعداد 4
  کلاس 213

   
   
  ماشین های الکتریکی 3, ( 311406), گروه 1, , علی رضا کربلایی, تعداد 6
  کلاس 303

   
  ترمودینامیک, ( 111179), گروه 26, , پویان فیضی, تعداد 42

  کلاس 303