• برنامه امتحانی روز چهارم 1400/04/06

  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  مهندسی پودر, ( 312279), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 8
  کلاس 101

   
  مدارهای الکتریکی, ( 31161), گروه 1,, علی رضا کربلایی, تعداد 20

  کلاس 101

   
  آشنایی با منابع اسلامی, ( 31298), گروه 30, , محمدرضا امینی فر, تعداد 36
  کلاس 101

   
  روشهای تولید, ( 111267), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 10
  کلاس 102

   
  مکانیک سیالات ۱, ( 311185), گروه 10, , مرتضی سعادت طرقی, تعداد 23
  کلاس 102

   
  آشنایی با منابع اسلامی, ( 31298), گروه 14, , محمدرضا امینی فر, تعداد 45
  کلاس 101
  زبان تخصصی, ( 312277), گروه 25,, میثاق قمری, تعداد 34

  کلاس 103

   
  مقدمات مهندسی نفت, ( 312281), گروه 20,, حامد نایب زاده, تعداد 34
  کلاس 103

   
  آشنایی با منابع اسلامی, ( 31298), گروه 1,, محمدرضا امینی فر, تعداد 8
  کلاس 101

   
  مقررات ملی ساختمان, ( 311827), گروه 10, , امین خزائی, تعداد 19
  کلاس 112

   
  مبانی و برنامه سازی کامپیوتر, ( 311021), گروه 30, , جلال امامی, تعداد 21
  کلاس 112

   
  کنترل کیفیت آماری, ( 311375), گروه 1, سارا متولی حقیقی, تعداد 37
  کلاس 102

   
  مکانیک سیالات 1, ( 311743), گروه 20, , پویان فیضی, تعداد 27
  کلاس 201

   
  روشهای تولید, ( 311363), گروه 1, , حبیب الله صفری, تعداد 23

  کلاس 201

   
  اصول سیستم های مخابراتی, ( 311252), گروه 1, , اسما باقری, تعداد 25
  کلاس 103

   
  روشهای تولید و کارگاه, ( 311299), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 14
  کلاس 102

   
  ریاضی مهندسی, ( 311182), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 23

  کلاس 202

   
  متون اسلامی, ( 311272), گروه 10, , محمدرضا امینی فر,
  کلاس 101

   
  روشهای تولید و کارگاه, ( 311519), گروه 10,, حبیب الله صفری, تعداد 2
  کلاس 102

   
  توانایی ماشینکاری, ( 411184), گروه 10, , محمد خوران, تعداد 4

  کلاس 203

   
   
  مکانیک سیالات 1, ( 311924), گروه 10, , پویان فیضی, تعداد 2
  کلاس 201

   
  مدارهای الکتریکی و الکترونیکی, ( 313296), گروه 1, , علی رضا کربلایی, تعداد 3
  کلاس 101

   
   
    ریاضی مهندسی, ( 412978), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 6

  کلاس 202