• برنامه امتحانی روز پنجم 1400/04/07

  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.

  8-10 11-13 14-16
  آزمون نرم افزار, ( 311477), گروه 1, , مصطفی عاشوری, تعداد 24
  کلاس 101

   
  امار و احتمال مهندسی, ( 311361), گروه 1, , نسرین روشنی, تعداد 30
  کلاس 101

   
  روش پزوهش و ارائه, ( 311242), گروه 1, , محسن محمدی, تعداد 37
  کلاس 101

   
  استاتیک, ( 311172), گروه 10, , امین نباتی, تعداد
   31
  کلاس 102

   
  متالوژی فیزیکی مواد 1, ( 311887), گروه 30,, جواد اسماعیل زاده, تعداد 22
  کلاس 102
  فارسی, ( 31299), گروه 20, , حیدرعلی شکاکی, تعداد 40

  کلاس 102

   
  استاتیک, ( 311172), گروه 11, , امین نباتی, تعداد 25

  کلاس 102

   
  آمار و احتمالات مهندسی, ( 412977), گروه 1, , نسرین روشنی, تعداد 2
  کلاس 101

   
  تستهای غیر مخرب و آز, ( 411291), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 3
  کلاس 103

   
  برنامه سازی پیشرفته, ( 31156), گروه 1,, سیده نسیم ربانی, تعداد 24
  کلاس 103

   
  انتقال حرارت ۱, ( 311192), گروه 10, , مرتضی سعادت طرقی, تعداد 11
  کلاس 103

   
  سازه های بتن آرمه 2, ( 311811), گروه 10,, رضا مقصودی, تعداد 22
  کلاس 112

   
  برنامه سازی پیشرفته, ( 31156), گروه 2, , فتانه نودهی, تعداد 40
  کلاس 112

   
  اصول ریخته گری کارگاه, ( 111241), گروه 10, , رضا چاره خواه, تعداد 5
  کلاس 112

   
  فارسی, ( 31299), گروه 30, , دکتریوسف علی یوسف نژاد, تعداد 58
  کلاس 201

   
  ماشینهای افزاریونیورسال۲, ( 111262), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 8
  کلاس 201

   
  شیمی آلی مهندسی شیمی, ( 311025), گروه 20, , مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 49
  کلاس 201

   
  فارسی, ( 31299), گروه 1, , محمد قاسمی فرد, تعداد 23

  کلاس 202

   
  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 10, , زهره رمضانی, تعداد 32
  کلاس 202

   
  انتقال حرارت 2, ( 311790), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 23

  کلاس 202

   
  اصول حسابداری و هزینه یابی, ( 311380), گروه 1, , جلیل میلانلوئی, تعداد 35
  کلاس 203

   
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 30,, زهره رمضانی, تعداد 25
  کلاس 202

   
  شیمی آلی, ( 311016), گروه 25, , مهری السادات اکرامی کاخکی,
  تعداد 35
  کلاس 201

   
  فارسی, ( 31299), گروه 2, , دکتریوسف علی یوسف نژاد, تعداد 44
  کلاس 201

   
  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 20, , زهره رمضانی, تعداد 25
  کلاس 202

   
  شیمی فیزیک, ( 311751), گروه 25, , غلامرضا حیدری, تعداد 20

  کلاس 203

   
  الکترونیک صنعتی, ( 311644), گروه 1, , علی رضا کربلایی, تعداد 26
  کلاس 203

   
  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 1, , زهره رمضانی, تعداد 37
  کلاس 202

   
  ریخته گری و کارگاه, ( 411183), گروه 10, , رضا چاره خواه, تعداد 4

  کلاس 112

   
   
  اصول شبیه سازی, ( 311381), گروه 1,, فاطمه اسحاقی, تعداد 6
  کلاس 203

   
  امار و احتمالات مهندسی, ( 30957), گروه 10, , نسرین روشنی, تعداد 4
  کلاس 101

   
   
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 10, , مصطفی ساجدی, تعداد 21
  کلاس 211

   
  شیمی آلی, ( 311016), گروه 26, , مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد33
  کلاس 201

   
   
  روش پزوهش و ارائه, ( 311242), گروه 2, , محسن
  محمدی, تعداد 16
  کلاس 212

   
     
  استاتیک, ( 311493), گروه 10,, امین نباتی, تعداد
    2
  کلاس 102

   
   
  روشهای محاسبات عددی, ( 311004), گروه 10, , زهره رمضانی, تعداد 3

  کلاس 202