• نام و نام خانوادگی: محمد حاتمی

  آدرس پست الکترونیک: m.hatami2010@gmail.com - m.hatami@esfarayen.ac.ir
   

  تحصیلات  : 
   

  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ پایان تحصیل
  دیپلم ریاضی اسفراین 1384
  کارشناسی مهندسی مکانیک فردوسی مشهد 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی 
  مکانیک
  فردوسی مشهد 1390
  دکتری مهندسی 
  مکانیک
  صنعتی بابل 1394