علی خرسند زاک
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
  • فیزیک 1
  • فیزیک2
  • زبان خارجه
  • مهندسی نانو
فیزیک مدیر طرح و برنامه
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : نانو
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : khorsand@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1391فیزیکنانومالایا (UM مالزی) توضیحات
2کارشناسی ارشد1383فیزیکحالت جامدفردوسی مشهد توضیحات
3کارشناسی1381فیزیکمحضبیرجند توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1The effect of molybdenum on optical properties of ZnO nanoparticles in Ultraviolet–Visible region2017Advanced Powder TechnologyAli Khorsand ZakVolume 28, Issue 11, November 2017, Pages 2980-2986 توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1کنسل توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است