ابوالفضل رحیمی نژاد
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری هیئت علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : برق قدرت
آخرین محل تحصیل : تهران
شماره تماس : 09128026345
پست الکترونیک : arahiminejad@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است