فاطمه حورعلی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
  • مدارهای الکتریکی 1و2
  • الکترونیک
  • سیستم های کنترل خطی
  • سیستم های مخابراتی
  • سیگنال ها و سیستم ها
برق هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : برق
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : hourali@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1388مهندسی برقمخابرات/ سیستمدانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
2کارشناسی 1385مهندسی برقکنترلدانشگاه صنعتی شاهرود توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Robust And Real Time Face Tracking Using Particle Filter Based On Probabilistic Face Model2014International Journal of Research in Computer Applications and Robotics No.2, Vol. 3 توضیحات
2A Novel Approach to Improve The SLA And Energy Consumption Of Grid Networks2015International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences Vol. 4, No. 4 توضیحات
34. A Novel Method to Improve the Traffic Cost and Energy Consumption of Grid Networks based on AHP2015(International Journal of Applied Information Systems (IJAIS Vol. 8, No. 7 توضیحات
4Breast Cancer Diagnosis in Mammogram Images Using Coordinate Logic Filters2017Biomedical Research Journal   توضیحات
5تشخیص هوشمند اختلال گفتاری با استفاده از سیستم پردازش سیگنال صوت1395مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 توضیحات
6ارائه یک الگوریتم توازن بار نامتمرکز در محیط های ناهمگن ابر1395نشریه مهندسی برق و کامپیوتر جهاد دانشگاهی 2-ب توضیحات
7An Ear Recognition Method Based on Rotation Invariant Transformed DCT2017(International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE Vol 7, No 5 توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است

درباره ما ...

  • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵