مهدی نیستانی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
  • اکترونیک 1
  • مدارهای الکتریکی 1
  • سیستم دیجیتال 1
  • مدارهای الکتریکی 2
  • سیستم های کنترل خطی
مهندسی برق هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : برق
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : m.neyestani@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1387مهندسی برقکنترل  توضیحات
2کارشناسی1384مهندسی برقالکترونیک  توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A SOLUTION TO ECONOMIC DISPATCH PROBLEM BY FUZZY ADAPTIVE GENETIC ALGORITHM2011iranian joural fuzzy system   توضیحات
2A modified particle swarm optimizations for economic dispatch whit nonsmooth cost function2012Elsevier   توضیحات
3الگوريتم ممتيک براي توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدبپاییز 1388پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي   توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1تعیین حداقل ها و بهینه سازی های معماری مجموعه دستورالعمل های RISC1395دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر   توضیحات
2بهبود بازده با کنترل بهنگام ضریب توان موتور سنکرون آهنربای دائم به کمک الگوریتم اجتماع ذرات(PSO)1394دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر   توضیحات
3مروری بر مسئله ی توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن اثر شیربخار با معرفی الگوریتم جستجوی گرانشی1394دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر   توضیحات
4بهینه سازی ازدحام ذرات ناهمگن به طور تصادفی1394دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر   توضیحات
5GCPSO For Economic Dispatch With Nonsmooth Cost FunctionsSeptember 2008TPE Pitesti – Romania   توضیحات
6ترکيب يک روش شدني کننده با روش تابع جريمه در الگوريتم PSO و کاربرد آن در مسايل بهينه سازي مقيد1388چهلمین کنفرانس ریاضی   توضیحات
7A Modified Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch with Nonsmooth Cost Functions5-8 July, 2009Finland   توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است