حبیب اله صفری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
 • طراحی اجزاء 2
 • یونیورسال 2
 • نقشه کشی صنعتی 1
 • روش های تولید و کارگاه
 • زبان فنی
 • روش های تولید
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • ماشین ابزار تولیدی
 • ماشین های کنترل عددی
مکانیک هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : مکانیک
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : safari@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1393مکانیکساخت و تولیددانشگاه صنعتی مالزی توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مکانیکساخت و تولیددانشگاه صنعتی مالزی توضیحات
3کارشناسی1374مکانیکطراحی جامداتآزاد مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Surface Integrity Characterization of High Speed Dry End Milling Ti-6Al-4V Titanium Alloy2015International Journal of Advanced Manufacturing TechnologySafari, H., Sharif, S., Izman, S., Jafari, H.78:651–657 توضیحات
2Effect of inside heated cylinder on the natural convection heat transfer of nanofluids in a wavy-wall enclosure2016International Journal of Heat and Mass Transfer 103 Hatami, M., Safari, H.1053–1057 توضیحات
3Cutting force and surface roughness characterization in cryogenic high-speed end milling of Ti–6Al–4V ELI2014Materials and Manufacturing ProcessesSafari, H., Sharif, S., Izman, S., Jafari, H., Kurniawan, D.29 (3):P.350 - 356 توضیحات
4Influence of cutting conditions on surface and sub-surface quality of high speed dry end milling Ti-6Al-4V2014Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)Safari, H., Sharif, S., Izman, S.67 (3), pp.131-136 توضیحات
5Effect of High Speed Dry End Milling on Surface Roughness and Cutting Forces of Ti-6Al-4V ELI2014Applied Mechanics and MaterialsSharif, S., Safari, H., Izman, S., Kurniawan, D.493: p. 546-551 توضیحات
6High Speed Dry End Milling of Ti-6Al-4V Alloy towards Nano-scale Surface Roughness2012Journal of Applied Sciences ResearchSafari, H., Sharif, S., Izman, S., Jafari, H.8(11): p. 5280-5284 توضیحات
7Effect of Thermal Oxidation Temperature on Rutile Structure Formation of Biomedical Tizrnb Alloy2012Advanced Materials Research S. Izman, A. Shah, M. R. Abdul-Kadir, E. M. Nazim, Mahmood Anwar, M. A. Hassan and Habib Safari Vols. 393-395 - pp 704-708 توضیحات
8بررسی تاثیرات ماشین کاری سرعت بالا تحت هوای مبرد بر نیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم1395فصلنامه علمی – تخصصی مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوریحبیب اله صفری، محمد حاتمی و محمد خورانسال دوم، شماره اول توضیحات
9بررسی سوراخکاری کامپوزیتها با دریل1394مجله مهندسی مکانیکمحمد خوران، حسین امیر آبادی و حبیب اله صفریشماره 104 توضیحات
10بررسی میزان تاثیر اندازه ابزار و نرخ پیشروی بر عمر ابزار در فرزکاری سرعت بالای آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V)1395مجله مهندسی مکانیک مدرس حبیب اله صفری، محمدرضا دشت بیاض و محمد خورانشماره 12 دوره 16 صفحه 26-21 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Experimental Evaluation of Near to Nano Surface Finish in High Speed Milling of Titanium Alloy During Minimum Quantity Lubricant20177th International Conference on Nanotechnology (ICN-2017)Safari, H., Sharif, STbilisi, Georgia. توضیحات
2بررسی کیفیت سطح و لایه های زیرین سطح سوپر آلیاژها در فرآیند ماشینکاری1396سومین کنفرانس ملی مکانیک – عمران و فناوریهای پیشرفتهحبیب اله صفری، رضا وفایی، محمد اکبرزادهاسفراین، ایران توضیحات
3مطالعه ماشینکاری فلزات آهنی با استفاده از روانکارهای پایه گیاهی 1396سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در علوم مهندسیحبیب‌الله صفری، فریبا داناییشیراز،ایران توضیحات
4بررسی روش های خنک کاری وروا نکاری پیشرفته درفرآیند ماشینکاری1396چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ساخت و تولیدحبیب‌الله صفریدانشگاه صنعتی اراک،ایران توضیحات
5مروری بر ماشین کاری سوپر آلیاژهای پایه نیکل1396چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ساخت و تولیدحبیب‌الله صفری، احسان حسن‌زادهدانشگاه صنعتی اراک،ایران توضیحات
6طراحی تجهیزات مکانیکی با رویکرد استقلال معلولین در انتقال از ویلچر به خودروی شخصی1395کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفتهحبیب اله صفری، مسعود حقیقی رهورد، حمیدرضا سلیمی و مجتبی علییاریاسفراین توضیحات
7بهبود کیفیت سطح آلومینیم 7075 به کمک فرایند بال برنشینگ1394کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفتهمحمد خوران، حبیب الله صفری، محمد بخشیاسفراین توضیحات
8مقایسه تجربی طول عمر ابزار در ماشین کاری سریع با تغییرات سایز ابزار1394کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفتهحبیب الله صفری، محمد خوراناسفراین توضیحات
9Machined surface quality considerations during high speed dry end milling of Ti-6Al-4V alloy20134th International Graduate Conference on Engineering Science & HumanitySafari, H., Sharif, S., Izman, S.Malaysia توضیحات
10Interaction Effect of Murakami and Sulfuric Acid Solutions on the Cobalt Removal of Tungsten Carbide Substrate2011International Conference on Chemical Innovation S. Izman, Habib Safari, E.M. Nazim, A.Shah, S.Idris, Hassan M.AMalaysia توضیحات
11New Pretreatment on Co Cemented Tungsten Carbide Substrate in a Two-Step Method Prior to Diamond Coating2011The First Scientific Conference of Iranian Students in MalaysiaHabib Safari, S. Izman, E.M. Nazim, A.Shah, S.Idris, Hassan M.AKualalumpur توضیحات
12Effect of High Temperature Chemical Etching on Surface Roughness of Tungsten Carbide Substrate2010APIEMS S. Izman, M.Y. Noordin, Habib Safari, E.M. Nazim, A.S. Nooradilla, and M. KonnehMelaka, Malaysia توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1ماشین های کنترل عددی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است