فرهنگ پدیداران مقدم
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری فناوری اطلاعات هیأت علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : سامانه های تحت وب
آخرین محل تحصیل : مالزی
شماره تماس : 05837266531
پست الکترونیک : padidaran@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است