حسن مسلمی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
دانشجویان
دروس
 • مدار الکتریکی 1 و 2
 • مبانی مهندسی برق
 • طراحی خطوط انتقال نیرو
 • تولید انرژی الکتریکی
 • تاسیسات الکتریکی
 • الکتریسیته صنعتی
 • الکترونیک 1 و 2
 • کاربرد برق در ریخته گری
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
 • آشنای با مهندسی برق
کارشناسی ارشد مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : پردازش تصویر ، پردازش سیگنال، سونار، رادار
آخرین محل تحصیل : مهندسی برق الکترونیک
شماره تماس : 05837266530 داخلی 219
پست الکترونیک : h.moslemi@esfarayen.ac.ir , moslemi.bezanaj@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1392مهندسی برقالکترونیکدانشگاه حکیم سبزواری توضیحات
2کارشناسی1383مهندسی برققدرتدانشگاه آزاد اسلامی بجنورد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1intelligent Fault detebction of electrical distribution networks using thermo vision techniqus1392مجله علمی _ تخصصی انجمن نت ایران ( ره آورد نگهداری و تعمیرات)    توضیحات
2محاسبه جريان تونل زني گيت در ترانزيستورهاي MOSFET با عايق گيت نازك1395دو فصلنامه علمی – تخصصی مهندسی برق و دستاورد های نوین مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین   توضیحات
3تشخیص هویت از روی رگهای پشت دست در تصاویر فرو سرخ با استفاده از طبقه بندی SVM1396مجله علمی _ پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه امام حسین ( ع )   توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1 Design of 2.4 GHz Ultra High Gain CMOS LNA With Current-Reused Technique20113rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE2011)   توضیحات
2Improring on the image preparation of camera-ready contributions to insticc proceedings by noise reduction using fft and an especial mask20113rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE2011)   توضیحات
3intelligent Fault detebction of electrical distribution networks using thermo vision techniqus2011مقاله برتر درپنجمین كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي EMFD2011    توضیحات
4Fault detebction in distribution networks by Zernike moment2010اولين همايش منطقه‌ای پژوهش در فناوري برق   توضیحات
5Application of Zernike moments in intelligent Fault detebction of distribution networks2010دومين كنفرانس سراسري اصلاح الگوي مصرف    توضیحات
6A Novel Logarithmic Edge Detection Algorithm2011چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران   توضیحات
7ردیابی زاویه چندین هدف در سونار با استفاده ازخروجی آرایه ‌ای از سنسورها1390چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران   توضیحات
8آشكارسازي هدف متحرك در تصاوير دوربين متحرك1390چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران   توضیحات
9رهگيري اهداف با استفاده از فيلتركالمن توسعه يافته در تصاوير ویدئویی1390سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران   توضیحات
10طراحی و شبیه سازی یک فیلتر میان گذر مایکرواستریپ با خطوط تزویج شده1395دومین کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
11ژنراتور موج مثلثی قابل تنظیم با توان بسار پایین همراه با کنترل دامنه و فرکانس1395دومین کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
12طراحی نرم افزاری برای استخراج دقیق مختصات هر منحنی دلخواه1395دومین کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
13کاربرد ادوات الکترونیک قدرت در کنترل ولتاژ ریز شبکه های هوشمند1394کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
14شناور بدون سر نشین هوشمند و کنترل از راه دور1394کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
15وابستگی دمایی اثر کاهش سد پتانسیل به وسیله درین در افزاره های CNT - FE1394کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر    توضیحات
16کنترل موتور جریان مستقیم بدون جاروبک ( BLDC) با انتگرال گیری از تفاضل ولتاژ خط، بدون استفاده از حسگرهای موقعیت1390پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران    توضیحات
17تخمین پارامتر ها و حالات ویروس HIV با استفاده از تلفیق فیلتر ذره ای و فیلتر کالمن توسعه یافته1390پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران    توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1آموزش سریع matlab و کاربرد آن در مهندسی برق1396نشر چاپار و اساطیر پارسی توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است