مهدی شریف نیا
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
  • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
  • دینامیک
  • اجزاء محدود
  • برنامه نویسی کامپیوتر
  • دینامیک ماشین
دکترای مهندسی مکانیک طراحی جامدات هیات علمی گروه مکانیک
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : Multibody System Dynamics, Robotics, FEM, Computational Mechanics, Vibration and Control
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 05837266530 داخلی 274
پست الکترونیک : sharifnia.mahdi@esfarayen.ac.ir & sharifnia.mehdi@gmail.com
وب سایت : https://scholar.google.com/citations?user=-2NWJ7sAAAAJ&hl=en
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1393مهندسی مکانیکطراحی جامداتدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
2کارشناسی ارشد1386مهندسی مکانیکطراحی کاربردیدانشگاه یزد توضیحات
3کارشناسی1383مهندسی مکانیک طراحی جامداتدانشگاه مازندران توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Nonlinear dynamics of flexible links in planar parallel robots using a new beam element2019 Journal of Vibration and Control (ISI)Mahdi SharifniaDOI: 10.1177/1077546319889841 توضیحات
2A new beam element for analysis of planar large deflection2018Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (ISI)Mahdi Sharifnia40 توضیحات
3A constrained assumed modes method for dynamics of a flexible planar serial robot with prismatic joints2017Multibody System Dynamics (ISI)Mahdi Sharifnia, Alireza Akbarzadeh40 (3) توضیحات
4A constrained assumed modes method for solution of a new dynamic equation for an axially moving beam2016Computers & Mathematics with Applications (ISI)Mahdi Sharifnia, Alireza Akbarzadeh72 (9) توضیحات
5Dynamics and vibration of a 3-PSP parallel robot with flexible moving platform2016Journal of Vibration and Control (ISI)Mahdi Sharifnia, Alireza Akbarzadeh22 (4) توضیحات
6Approximate analytical solution for vibration of a 3-PRP planar parallel robot with flexible moving platform2016Robotica (ISI)Mahdi Sharifnia, Alireza Akbarzadeh34 (1) توضیحات
7An analytical model for vibration and control of a PR-PRP parallel robot with flexible platform and prismatic joint2016Journal of Vibration and Control (ISI)Mahdi Sharifnia, Alireza Akbarzadeh22 (3) توضیحات
8Dynamics analysis of a 3-RRP spherical parallel manipulator using the natural orthogonal complement2013Multibody System Dynamics (ISI)Alireza Akbarzadeh, Javad Enferadi, Mahdi Sharifnia29 (4) توضیحات
9کنترل فعال ارتعاشات ورق مستطيلي با استفاده از سري فوريه و تبديل لاپلاس1387مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران (علمی-پژوهشی)مهدی شریف نیا و منصور رفیعیان19 (10-ب) توضیحات
10کنترل فعال ارتعاشات موضعي يک ورق مستطيلي با وصله هاي پيزوالکتريک1387مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران (علمی-پژوهشی)مهدی شریف نیا و منصور رفیعیان19 (3) توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1یک مدلسازی جدید و حل ارتعاشات ربات موازی PR-PRP4 و 5 دی 1392سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتمهدی شریف نیا و علیرضا اکبرزادهایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توضیحات
2حل یک معادله حرکت جدید برای یک تیر با حرکت طولی4 و 5 دی 1392سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتمهدی شریف نیا و علیرضا اکبرزادهایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توضیحات
3يک روش تحليلي جديد براي حل ارتعاشات ميراي ورق مستطيلي در کنترل فعال با وصله هاي پيزوالکتريک31-29 اردیبهشت 1388هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیکمهدی شریف نیا و منصور رفیعیانایران، تهران، دانشگاه تهران توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1تولید یک کد اجزاء محدود جدید برای تحلیل غیرخطی ارتعاش عرضی و محوری در لینکهای رباتهای موازی1396مهدی شریف نیادانشگاه آزاد سمنان توضیحات
2دینامیک و ارتعاشات ربات موازی 3-PSP (پایان نامه دکتری)1393مهدی شریف نیا، علیرضا اکبرزادهدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
3کنترل فعال ارتعاشات یک ورق مستطیلی (پایان نامه کارشناسی ارشد)1383مهدی شریف نیا، منصور رفیعیاندانشگاه یزد توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1کتاب مریام - فصل 6 توضیحات
2کتاب مریام - فصل 5 توضیحات
3کتاب مریام - فصل 3 توضیحات
4کتاب مریام - فصل 2 توضیحات
5جزوه - صفحات 93 تا 108 توضیحات
6جزوه - صفحات 81 تا 92 توضیحات
7جزوه - صفحات 71 تا 80 توضیحات
8جزوه - صفحات 64 تا 70 توضیحات
9جزوه - صفحات 41 تا 63 توضیحات
10جزوه - صفحات 21 تا 40 توضیحات
11جزوه - صفحات 1 تا 20 توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1جزوه تدریس کلاسی توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1سوالات امتحانی 5 توضیحات
2سوالات امتحانی 4 توضیحات
3سوالات امتحانی 3 توضیحات
4سوالات امتحانی 2 توضیحات
5سوالات امتحانی 1 توضیحات
6نمونه سوال 4 توضیحات
7نمونه سوال 3 توضیحات
8نمونه سوال 2 توضیحات
9نمونه سوال 1 توضیحات
10پروژه درس برنامه نویسی توضیحات
11چند مثال از سوالات امتحانی توضیحات
12فایل کلاسی آموزش برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1جزوه تدریس کلاسی توضیحات