غلامرضا حیدری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
 • ترمودینامیک
 • شیمی فیزیک
 • بلورشناسی
 • سینتیک مواد
 • خوردگی و اکسیداسیون
 • زبان تخصصی
 • کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد
دکتری هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : مهندسی سطح و خوردگی (آبکاری الکتریکی، فتوالکتروشیمی، فتوکاتالیست، خوردگی)
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره تماس : 05837266530-268
پست الکترونیک : g.heidari@aut.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1394مهندسی موادمهندسی سطح و خوردگیدانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیحات
2کارشناسی ارشد1387مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد فلزیدانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیحات
3کارشناسی1385مهندسی موادمتالورژِی صنعتیدانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Effect of Aging Time and Temperature on Mechanical Properties and Microstructural Evolution of 2205 Ferritic-Austenitic Stainless Steel2009Journal of Materials Science & TechnologyH. Keshmiri, A. Momeni, , K. Dehghani, G.R. Ebrahimi, G.R. Heidari  توضیحات
2Nano SiC-nickel composite coatings from a sulfamat bath using direct current and pulse direct current2010Journal of Materials Engineering and PerformanceG. Heidari, H. Tavakoli, S.M. Mousavi khoie  توضیحات
3Corrosion Resistance and Cathodic Delamination of an Epoxy/Polyamide Coating on Milled Steel2014CORROSION SCIENCE SECTIONB. Ramezanzadeh, M. Khazaei, A. Rajabi,G. Heidari,D. Khazaei  توضیحات
4Electrodeposition of Cu–Sn alloys: theoretical and experimental approaches2015Journal of Materials Science: Materials in Electronics G. Heidari, S. M. Mousavi Khoie, M. Ebrahimizadeh Abrishami, M. Javanbakht  توضیحات
5Kinetic Model of Copper Electrodeposition in Sulfate Solution Containing Trisodium Citrate Complexing Agent2016RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRYG. Heidari, S.M. Mousavi khoie, M. Yousefi, M. Ghasemifard  توضیحات
6Comparison of ZnS thin films fabricated by electrodeposition and spray pyrolysis methods2016Surface Engineering and Applied ElectrochemistryM. Izi, G. Heidari, S.M. Mousavi Khoie, J. Najafi  توضیحات
7Application of CuS-ZnS PN junction for photoelectrochemical water splitting2017International Journal of Hydrogen EnergyG. Heidari, M. Rabani, B. Ramezanzadeh  توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵