محدثه نظری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • مکانیک سیالات 1
 • انتقال حرارت 1
 • انتقال جرم
 • مهندسی بیوشیمی
 • فرآیندهای گازی
 • سینتیک و طراحی رآکتور
 • صنایع غذایی 1
 • آزمایشگاه عملیات واحد
دکترا هیئت علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای گازی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه
شماره تماس : 05837266531-257
پست الکترونیک : M.nazari@esfarayen.ac.ir;Mohadeseh.nazari@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی1387مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانشگاه صنعت نفت توضیحات
3دکترا1394مهندسی شیمیترموسنتیک و کاتالیستدانشگاه رازی کرمانشاه توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1The evaluation of influence of effective operating parameters and determination of optimal condition in the methanol dehydration to DME using gamma-Alumina2012Iranian chemical engineering journalM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbi ,M. GhavipourVol. 11 - No. 63 (2012),61-72 توضیحات
2Optimum temperature profile in dimethyl ether production and evaluation of influence of effective operating parameters2014Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental EffectsM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbivol.36 ; 1372-1381 توضیحات
3Optimizing the operating parameters on DME production2015Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental EffectsM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbi, M. Ghavipourvol.37 ; 766-774 توضیحات
4Effects of static and stirring aging on physiochemical properties of SAPO-18 and its performance in MTO process2014Journal of Natural Gas Science and EngineeringS. Abdollahi, M. Ghavipour, M. Nazari, R.M. Behbahani, G.R. Moradivol.22 ; 245-251 توضیحات
5Investigation of various characterization methods using generalized distribution model and artificial neural network2015Petroleum science and engineering JournalG.R. Moradi, M. Nazari, S. Sahraeivol 127; 286-296 توضیحات
6Preparation and evaluation of the modified nanoparticle SAPO-18 for catalytic conversion of methanol to light olefins2015Catalysis LettersM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipour, S. AbdollahiVol 145 ; 1893-1903 توضیحات
7Dry gel conversion as a suitable method for increasing the lifetime of SAPO-18 in MTO process2016Journal of Natural Gas Science and EngineeringM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipourvol 29 ; 337-344 توضیحات
8A facile synthesis route for modifying the catalytic performance of SAPO-18 in MTO process2016Journal of porous materialsM. Nazari, R.M. Behbahani, G.R. Moradi, Alireza Samadi LemraskiVol.23 ; 1037–1046 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Study of synthesis methods of SAPO-18 and its evaluation in MTO Process2015;17-19 Feb 15th Iranian national congress of chemical engineeringM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipour, S. AbdollahiTehran توضیحات
2Application of DME in fuel cells and studies of the structure of direct DME fuel cells (DDMEF)April ; 20102nd national conference on Energy, Fuel & EnvironmentM. Nazari, R. M. BehbahaniKermanshah توضیحات
3Determination of the optimum conditions for the production of triple super phosphate by Taguchi experimental design method 2010; 28 Aug-1 Sept19th International Congress of Chemical and Process EngineeringM. Taghizadeh Mazandarani, M. Nazari, M. AbdoliradPraha-Czech Republic توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1بهینه سازی کاتالیست های HTS1395دکتر محسن بهمنی- دکتر ملیسا مهر اشتیاق- دکتر محدثه نظریشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵