هادی مهدی پور
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری تخصصی- مهندسی برق- مخابرات هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : پردازش سیگنال، تصویر و ویدئو، شناسایی الگو، هوش مصنوعی، رایانش نرم
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : mahdipourhadi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است