مهدی قاسمی فرد
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
فیزیک هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : فیزیک
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : m_ghasemifard@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است