علی رضا کربلائی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری تخصصی برق - قدرت هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : مبدلهای الکترونیک قدرت، انرژیهای تجدیدپذیر (سیستمهای فتوولتائیک)
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شیراز
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : Karbalaei585@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1398برققدرتدانشگاه صنعتی شیراز توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است