علی قربانیان
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
صنایع هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : صنایع
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : ali.ghorbanian83@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1393مهندسی صنایعصنایعتربیت مدرس تهران توضیحات
2کارشناسی1387مهندسی صنایعتولید صنعتیشهید باهنر کرمان توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Robust supplier selection in a closed loop supply chain using a hybrid approach based on design of experiments and simulation2015International Journal of Applied Decision Sciences Salmasnia, A., Cheraghi, S., Ghorbanian, A., Mokhtari, H.  توضیحات
2A bi-objective airline revenue management problem with possible cancellation 2016International Journal of Applied Management ScienceVardi, M., Salmasnia, A., Ghorbanian, A., Mokhtari, H.  توضیحات
3Solving a multi-objective redundancy allocation problem under opportunistic maintenance strategy2017International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies Salmasnia, A., Afsahi, M., Ghorbanian, A., Mokhtari, H.  توضیحات
4A multi-objective multi-state degraded system to optimize maintenance/repair costs and system availability 2017Scientia IranicaSalmasnia, A., Ameri, E., Ghorbanian, A., Mokhtari, H.  توضیحات
5Physical optimization of a wavy porous cavity filled by nanofluids in the presence of solar radiations using the Box-Behnken design (BBD) 2017European Physical Journal PlusGhorbanian, A., Tahari, M., Hatami, M  توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است

درباره ما ...

  • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵