مصطفی عابدی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • Discrete Mathematics
 • Differential Equations
 • Statistics and Probability
 • Math 1 and 2
 • Numerical calculations
ریاضی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : ریاضی
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530-268
پست الکترونیک : abedi@esfarayen.ac.ir , Ms_abedi@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری05/08/1394ریاضی محضجبر و ثوپولوژیحکیم سبزواری توضیحات
2کارشناسی ارشد31/06/1386ریاضی محضجبرعلم و صنعت ایران توضیحات
3کارشناسی31/06/1383ریاضیمحضحکیم سبزواری توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1On minimal ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame2018Archivum Mathematicum BrnoAbolghasem Karimi Feizabadi, Ali Akbar Estaji and Mostafa Abedi54 توضیحات
2Intersection of essential ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame2017Journal of Algebraic SystemAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi5 توضیحات
3 A note on weakly Lindelof frames 2017 Quaestiones MathematicaeM. Abedi  توضیحات
4 Pointless form of Rough ‎sets2015Kyungpook ‎Mathematical ‎JournalAbolghasem Karimi Feizabadi, Ali Akbar Estaji and Mostafa Abedi55 توضیحات
5 Strongly fixed ideals in ‎C (L) and compact ‎frames2015Archivum ‎Mathematicum BRNO Ali Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi51 توضیحات
6 Zero sets in pointfree ‎topology and strongly z-‎ideals2015Bulletin of the ‎Iranian ‎Mathematical SocietyAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi41 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1A study on the zero-divisor graph of the ring RL based on zero sets in pointfree topologyJanuary 17-18, 2018The 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of IranMostafa AbediYazd university, Iran توضیحات
2A short note on compact framesDecember 20, 2017First Local Conference of Mathematical Science and ApplicationsMostafa Abedi Shahid Chamran University of Ahvaz توضیحات
3z^0-ideal and zero sets in pointfree topology August 22-25 2013The 48th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa AbediBu-Ali Sina University, Iran توضیحات
4Absolutely convex ideals and zero sets in pointfree topology August 22-25 ‎‎2017The 48th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa AbediBu-Ali Sina University, Iran توضیحات
5Some properties of almost P-frames and real ideals based on zero sets in pointfree topologyOctober 18-19, 2017The 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor UniversityMostafa AbediKerman, Iran توضیحات
6 Strongly fixed ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frameJuly 19-20, 201625th Iranian Algebra SeminarMostaf Abedi and Abolghasem Karimi Feizabadi Hakim Sabzevari University, Iran توضیحات
7 Weakly spatial frames 2015 25-28 August ‎‎The 46th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa Abedi, Ali Akbar Estaji and Abolghasem Karimi FeizabadiYazd University , Iran توضیحات
8 Strongly z-ideals in ring ‎of real-valued ‎continuous functions on ‎a frame August 26-29, ‎‎2014The 45th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa AbediSemnan University , Iran توضیحات
9 z-filters and zero sets in ‎pointfree topologyNovember 12-13, 201424th Iranian Algebra SeminarMostafa Abedi, Ali Akbar Estaji and Abolghasem Karimi FeizabadiKharazmi University, Iran توضیحات
10Partitions of a lattice and Galois connections August 27-30 , 2013The 44th Annual Iranian Mathematics ConferenceAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa AbediFerdowsi University of Mashhad, Iran توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1فرشته سادات میرزاپور92زیرجبرهایی از C(X) با برد شمارا توضیحات
2مریم طاها94مباحثی از z –ایده‌آل‌ها روی قاب توضیحات
3زهرا ترک جزی93عملگر موضعی زیر جبر شمارا و سوپر ساکل از توابع پیوسته توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵