مرتضی سعادت طرقی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
  • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی عضو هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : تبدیل انرژی- مدلسازی ترمودینامیکی- بهینه سازی فرآیند ها- نیروگاه های حرارتی
آخرین محل تحصیل : Ph.D.
شماره تماس : 05837266531
پست الکترونیک : Msaadat@esfarayen.ac.ir- MSaadat.Targhi@yahoo.com
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Selecting optimal volume ratio of reservoir tanks in CNG refueling station with multi-line storage system2016International Journal of Hydrogen EnergyMahmood Farzaneh-Gord, Morteza Saadat-Targhi, Javad Khadem41, PP 23109-23119 توضیحات
2Thermodynamic analysis of a CNG refueling station considering the reciprocating compressor2016Journal of Natural Gas Science and EngineeringMorteza Saadat-Targhi, Javad Khadem, Mahmood Farzaneh-Gord29, PP 453-461 توضیحات
3Mathematical modeling of fast filling process at CNG refueling stations considering connecting pipes2015Journal of Natural Gas Science and EngineeringJavad Khadem, Morteza Saadat-Targhi, Mahmood Farzaneh-Gord26, PP 176-184 توضیحات
4Effects of exterior surface paint color on sludge formation in a crude oil storage tank (case study: Khark Island(2010Energy & FuelsM. Farzaneh-Gord, M. Saadat-Targhi, A. Nabati, A. Rasekh, H. Niazmand 24 (12), PP 6489–6500 توضیحات
5Calculation of wax precipitation magnitude in crude oil storage tanks in Khark Island2013Petroleum Science and TechnologyMahmood Farzaneh-Gord, Morteza Saadat-Targhi, Amin Nabati, Alireza Rasekh, Hossin NikofardVol.31, Iss.12, PP 1215-1227 توضیحات
6Investigation about the effects of exterior surface paint color on temperature development in aboveground pipeline2010Solar EnergyM. Farzaneh, A. Rasekh, A. Nabati, M. Saadat 84, PP 1997–2008 توضیحات
7Effect of rim seal on evaporation loss from Khark Island storage tanks2010Journal of Petroleum & Environmental BiotechnologyM. Farzaneh-Gord, A. Nabati, M. Saadat-Targhi, A. Rasekh  توضیحات
8Lowering uncertainty in crude oil measurement by selecting optimized envelope color of a pipeline2011Thermal scienceM. Farzaneh, A. Rasekh, M. Saadat, A. NabatiVol. 15, No. 1, pp. 91-104 توضیحات
9Effects of outer surface paint color on crude oil evaporative loss from the khark island storage tanks2011Brazilian Journal Of Petroleum And Gas Farzaneh-Gord, M.; a Nabati, A ; Rasekh,; Saadat-Targhi, M. v. 5 n. 3 , pp. 123-137 توضیحات
10Uncertainty Reduction of Metering System in Kharg Island Oil Terminal by Adjusting Pipe Line Volume Flow rate2011Iranian Journal of Chemical EngineeringM. Farzaneh, A. Rasekh, A. Nabati, M. Saadat- TarghiVol. 8, No. 3 توضیحات
11The effect of crude oil type on evaporation loss from Khark Island storage tanks2013Petroleum Science and TechnologyM. Farzaneh-Gord, A. Nabati, A. Rasekh, M. Saadat-targhiVol.31, Iss.8, PP. 866-879 توضیحات
12مدل‌سازی فرایند پر شدن سریع بر مبنای مدل گاز واقعی با رویکرد شبیه‌سازی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده1395مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزمرتضي سعادت طرقي، جواد خادم ، محمود فرزانه گرد  توضیحات
13مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی1396فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نومرتضي سعادت طرقي، جواد خادم ، محمود فرزانه گرد، مصطفی نخعی   توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Numerical and experimental study for predicting amount of sludge formation in Khark 28th crude oil storage tank201013th Annual and 2nd International Fluid DynamicsM. Farzaneh-gord, M. Saadat-targhi, A. Nabati, A. Rasekh, H. Nikofard13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics توضیحات
2Effects of exterior surface paint color on sludge formation of a crude oil storage tank (case study: Khark Island)201013th Annual and 2nd International Fluid Dynamics, ShirazM. Farzaneh-gord, M. Saadat-targhi, A. Nabati, A. Rasekh13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics, Shiraz توضیحات
3Effect of surface paint color on evaporative losses from floating roof storage tanks201013th Annual and 2nd International Fluid Dynamics - ShirazM. Farzaneh-gord, A. Nabati, M. Saadat-targhi, A. Rasekh, H. Nikofard13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics - Shiraz توضیحات
4Studying Effects of Pipe Line flow rate on metering systems in Kharg Island Oil Terminal2009The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish Island M. Farzaneh-gord, A. Rasekh, A. Nabati, M. Saadat targhi, H. NiazmandThe 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish Island توضیحات
5Effect of seals on evaporation loss from the Khark Island crude oil storage tanks2009The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish IslandM. Farzaneh-gord, A. Nabati, A. Rasekh, M. Saadat targhi, H. NiazmandThe 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish Island توضیحات
6Calculation of wax precipitation magnitude in crude oil storage tanks in Khark Island201220th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2012), ShirazM. Saadat-targhi, M. Farzaneh-gord, A. Nabati 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2012), Shiraz توضیحات
7, "Fast filling process modeling based on the real gas model with the aim of simulation of the compressed natural gas refueling station20162nd. International Conference on Engineering and Applied Sciences, Dubai, UAEMostafa Nakhaei, Morteza Saadat-Targhi, Javad Khadem, Mahmood Farzaneh-Gord2nd. International Conference on Engineering and Applied Sciences, Dubai, UAE توضیحات
8تحلیل ترمودینامیکی فرایند مایع سازی گاز طبیعی با تکنولوژی Axens به منظور تولید LNG1388هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(ISME2009)- تهران- دانشگاه تهرانمحمود فرزانه گرد، مرتضی سعادت طرقیهفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(ISME2009)- تهران- دانشگاه تهران توضیحات
9محاسبه ميزان اتلافات تبخيري از مخازن ذخيره سازي نفت خام در جزيره خارك1388كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك – مشهد مرتضی سعادت طرقی، امین نباتی ، عليرضا راسخ ، محمود فرزانه گردكنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك – مشهد توضیحات
10محاسبه چگالی یک سیستم هیدروکربنی دو فازی با استفاده از معادلات حالت مختلف1388كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك – مشهدمرتضي سعادت طرقي، امين نباتي ، عليرضا راسخكنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك – مشهد توضیحات
11ممیزی و مدیریت انرژی سیستم پمپاژ آب شرب بر اساس طراحی مجدد پمپ ها (پروژه گرماب شهرستان فیروزه)1391دومین كنفرانس سالانه انرژی پاک – کرمان – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیمرتضي سعادت طرقي، علی متدین ، مجید جعفری، سید محمد حسن زواردومین كنفرانس سالانه انرژی پاک – کرمان – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی توضیحات
12مقایسه سیستم‌های ذخیره بافر و آبشاری با در‌نظر گرفتن لوله‌های ارتباطی در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی1394شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها – دانشگاه رازی کرمانشاهمرتضي سعادت طرقي، جواد خادم ، محمود فرزانه گردشانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها – دانشگاه رازی کرمانشاه توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1شناسائی، اندازه گیری معیار ها و کنترل پدیده کاویتاسیون با استفاده از سامانه های اتوماسیون در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی1392مرتضي سعادت طرقي، سید محمد حسن زوارشرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی توضیحات
2بررسي و تعيين رنگ جداره مخازن و خطوط لوله جرياني بر كيفيت نفت خام در پايانه نفتي خارك متناسب با شرايط اقليمي منطقه1388M. Farzaneh-Gord, M. Saadat-Targhi, A. Nabati, A. Rasekh, H. Niazmand شرکت پايانه هاي صادرات مواد نفتي توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است