محمدحسن بهنام فر
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • کتب
دانشجویان
دروس
دکتری تخصصی هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : تاریخ اسلام
آخرین محل تحصیل : دانشگاه تهران
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : behnamfar@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1393تاریخاسلامدانشگاه تهران توضیحات
2کارشناسی ارشد1389تاریخ اسلامدانشگاه تهران توضیحات
3کارشناسی1385تاریخ دانشگاه بیرجند توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1تاریخ ایران بخش معاصر1389دنیای علم توضیحات
2بررسی و شناسایی سکه های ضرب شده در اسفراین1388راهیان توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است