حجت مؤید
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
  • طراحی الگوریتم ها
  • ساختمان داده ها
  • ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : هوش مصنوعی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه شیراز
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : moayed@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری-مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیدانشگاه شیراز توضیحات
2کارشناسی ارشد-مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیشهید باهنر توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است