زهرا جمیلی شیروان
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • خواص مکانیکی مود 1
 • خواص مکانیکی مواد 2
 • انجماد فلزات
 • عملیات حرارتی فولاد ها
 • خوردگی و اکسیداسیون فلزات
 • خواص فیزیکی مواد 1
 • زبان تخصصی مهندسی مواد
 • شیمی فیزیک مواد
دكتري تخصصي مهندسي مواد عضو هیات علمی گروه مواد
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : مواد آمورف توده ای، جوشکاری، عملیات حرارتی، بررسی سینتیک تحولات فازی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : jamili@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دكتري تخصصي1395مهندسي مواد و متالورژيمواد پيشرفتهدانشگاه فردوسي مشهد توضیحات
2كارشناسي ارشد1388مهندسي مواد و متالورژيشناسايي و انتخاب مواد فلزيدانشگاه فردوسي مشهد توضیحات
3كارشناسي1384مهندسي مواد و متالورژيمتالورژي صنعتيدانشگاه فردوسي مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1بررسی تغييرات سطحی آلياژ آمورف Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرآيند بلورينگی2013نشریه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزوار2 توضیحات
2Nanocrystallization of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy ribbons2013Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured MaterialsZ. Jamili-Shirvan, M. Haddad-Sabzevar46 توضیحات
3Thermal properties and crystallization behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy2010Defect and Diffusion Forum M. Haddad-Sabzevar, S.Sahebian, Z. Jamili, S.A. Hasheminejad297-301 توضیحات
4Thermal behavior and non-isothermal crystallization kinetics of (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7 bulk metallic glass2016Journal of Non-Crystalline SolidsJamili-Shirvan, M. Haddad-Sabzevar, J. Vahdati-Khaki, K.F. Yao447 توضیحات
5Microstructure characterization and mechanical properties of Ti-based bulk metallic glass joints prepared with friction stir spot welding process2016Materials and DesignZ. Jamili-Shirvan, M. Haddad-Sabzevar, J. Vahdati-Khaki, N. Chen, Q.Y. Shi, K.F. Yao100 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1بررسی تاثیر پارامترهای ریخته¬گری بر روی سختی و ریز ساختار چدن سفید پر کروم1385دهمين کنگره انجمن مهندسین متالورژی ايران مسعود فرزین بیلندی، زهرا جمیلی شیروان، سید عبدالکریم سجادیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
2بررسی تاثیر پارامترهای عمليات حرارتی بر روی سختی و ریز ساختار چدن سفید پر کروم1385دهمين کنگره انجمن مهندسین متالورژی ايرانزهرا جمیلی شیروان، مسعود فرزین بیلندی، سید عبدالکریم سجادیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
3نانوبلورينگی آلياژ آمورف با ترکيب Co67Fe4Cr7Si8B14 1389چهارمین همایش دانشجویی نانوزهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزواردانشگاه تربیت مدرس توضیحات
4بررسی بلورينگی آلياژ آمورف با ترکيب Co67Fe4Cr7Si8B141389چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایرانسیده اکرم هاشمی نژاد، زهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزواردانشگاه علم و صنعت ایران توضیحات
5بررسی تغييرات سطحی آلياژ آمورف با ترکيب Co67Fe4Cr7Si8B14 در طول فرآيند بلورينگی1389چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایرانزهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزواردانشگاه علم و صنعت ایران توضیحات
6Thermal properties and crystallization behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy20095 th international conference on diffusion in solids and liquids (DSL 2009), M. Haddad-Sabzevar, S.Sahebian, Z. Jamili, S.A. HasheminejadRome,Italy توضیحات
7Crystallization of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy201219th International Symposium on Metastable Amorphous and Nanostructured materials M. Haddad-Sabzevar, Z. Jamili-Shirvan, S. A. HasheminezhadMoscow, Russia توضیحات
8بررسی رفتار بلورینگی الیاژ آمورف توده ای پایه تیتانیوم با ترکیب (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu720154th International conference on materials and meallurgical engineeringزهرا جمیلی شیروان، جلیل وحدتی خاکی، محسن حداد سبزوار، Ke Fu Yaoدانشگاه علم و صنعت ایران توضیحات
9شناسایی و ارزیابی رفتار حرارتی مناطق مختلف در موضع اتصال آلیاژ آمورف توده ای جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (FSSW)20165th International conference on materials and meallurgical engineeringزهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزوار، جلیل وحدتی خاکی، Ke Fu Yaoدانشگاه شیراز توضیحات
10شناسایی و ارزیابی رفتار مکانیکی مناطق مختلف در موضع اتصال آلیاژ آمورف توده ای جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای(FSSW) 20165th International conference on materials and meallurgical engineering زهرا جمیلی شیروان، محسن حداد سبزوار، جلیل وحدتی خاکی، Ke Fu Yaoدانشگاه شیراز توضیحات
11نتایج مهندسی معکوس روی پیستون موتورهای دیزلی مورد استفاده در خودروهای سنگین و صنایع دریایی20176th International conference on materials and meallurgical engineeringزهرا جمیلی شیروانهتل المپیک تهران توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1آلياژهاي آمورف توده اي1395دانشگاه صنعتي سجاد مشهد توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1استخراج متغییرهای جوشکاری به روش MIG/MAG و Projection welding مربوط به جوشکاری مجموعه گاردان انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک1385-1390زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورایران خودرو دیزل-ایران خودرو توضیحات
2انجام مهندسی معکوس و استخراج اطلاعات فنی مجموعه یونیورسال جوینت گاردان انواع کامیون و اتوبوس1387زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت ایران خودرو دیزل توضیحات
3انجام مهندسی معکوس و طراحی فرایند تولید ميل قامه فنر کاميون1388زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت اپکو توضیحات
4انجام مهندسی معکوس و طراحی فرایند تولید ميل هزارخار فرمان کاميون1389زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت اپکو توضیحات
5استخراج متغییرهای جوشکاری مخازن هوای فشرده کامیون 1924 و اتوبوس O4571387زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت اپکو توضیحات
6استخراج متغییرهای فرایند سخت کاری سطحی قطعه هزارخار نری گاردان کامیونت ISUZU1388زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت بهمن دیزل توضیحات
7استخراج متغییرهای فرایند سخت کاری سطحی قطعه فلانج شافت مجموعه گاردان کامیون 19241385زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت ایران خودرو دیزل توضیحات
8استخراج متغییرهای فرایند سخت کاری سطحی میل ماهک پژو 4051387زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت قطعات محوری خراسان توضیحات
9استخراج متغییرهای فرایند سخت کاری سطحی میل ماهک پژو 2061387زهرا جمیلی شیروان، شرکت تولید قطعات خاورشرکت قطعات محوری خراسان توضیحات
10استخزاج متغییرهای ریخته گری و عملیات حرارتی تولید پره دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پر کرم1383زهرا جمیلی شیروان، مسعود فرزین بیلندی، سید عبدالکریم سجادی، ابراهیم ظهور وحید کریمیشرکت پارت سازان مشهد توضیحات
11بررسی علل سوراخ شدن لوله گرم کن هوای بویلر و ارائه راه حل بهینه1384زهرا جمیلی شیروان، محسن کهرم، سید محمد رضا یوسف ثانیشرکت برق توس توضیحات
12طراحی مواد و فرایند تولید مجموعه چهارشاخ مربوط به صنایع نورد1391زهرا جمیلی شیروانشرکت توانگردان توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است