عاطفه بقاییان
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
  • تحقیق در عملیات2
  • اقتصاد مهندسی
صنایع هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : صنایع
زمینه پژوهش : صنایع
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : baghaian.atefe@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی27.06.1387مهندسی صنایعتولید صنعتیدانشگاه شهید باهنر کرمان توضیحات
2کارشناسی ارشد13.7.1390مهندسی صنایع صنایعدانشگاه صنعتی ارومیه توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Robust supply chain network design with service level against disruptions and demand uncertainties: A real-life case2013European Journal of Operational ResearchAtefeh Baghaian , Shabnam Rezapour , Reza Zanjirani Farahani  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر رگفتن اختلالات تامین و عدم قطعیت در تقاضا27.11.90هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایععاطفه بقاییان، شبنم رضاپوردانشگاه صنعتی امیر کبیر توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است