• مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی    نام و نام خانوادگی : محمدحسن بهنام فر

    سمت : مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

    تحصیلات : دکتری تاریخ اسلامی


    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی: ۲۳۸